mask

BLUES

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa BLUES
Pochodzenie Złoże Slobidka,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 2390 -2840 kg/m³
Nasiąkliwość 0,02-0,56 %
Wytrzymałość na ścisk 1244-2265 MPa
Wytrzymałość na zginanie 1228-3168 MPa
Ścieranie 0,44-0,50 gr/cm²