mask

VASKOVICHY

Kategoria: Labradoryty

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa VASKOVICHY
Pochodzenie Złoże Vaskovichy,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Labradoryt
Objętość 2665 kg/m³
Nasiąkliwość 0,1-0,25%
Wytrzymałość na ścisk 40,8-89,7 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 1,5 gr/cm²