mask

NOTTE NERO

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa NOTTE NERO
Pochodzenie Złoże Rudnia-Szlachowa,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 3000-3230 kg/m³
Nasiąkliwość 0,03-0,14 %
Wytrzymałość na ścisk 205-250 MPa
Wytrzymałość na zginanie 180-230 MPa
Ścieranie 0,51-0,60 gr/cm²