mask

KOMETA BLACK

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa KOMETA BLACK
Pochodzenie Złoże Holovino,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 2970 kg/m³
Nasiąkliwość 0,35%
Wytrzymałość na ścisk 104-206 MPa
Wytrzymałość na zginanie 30 MPa
Ścieranie 0,46-0,68 gr/cm²