mask

BLACK PRINCE

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa BLACK PRINCE
Pochodzenie Złoże Rudnia-Szlachowa,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 2950 kg/m³
Nasiąkliwość 0,11 %
Wytrzymałość na ścisk 2015-2447 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 0,58 gr/cm²