mask

ANTIK NERO

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa ANTIK NERO
Pochodzenie Złoże Kamienny Brod,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 2980 -3050 kg/m³
Nasiąkliwość 0,06-0,15 %
Wytrzymałość na ścisk 240-288 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 0,61-0,84 gr/cm²