mask

UKRAINIAN NIGHT

Kategoria: Gabro

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa UKRAINIAN NIGHT
Pochodzenie Złoże Kamienny Brod,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Gabro
Objętość 2820-2950 kg/m³
Nasiąkliwość 0,12%
Wytrzymałość na ścisk 241-262 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 0,51-0,59 gr/cm²