mask

IRINA BLUE

Kategoria: Labradoryty

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa IRINA BLUE
Pochodzenie Złoże Osniki,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Labradoryt
Objętość 2815 kg/m³
Nasiąkliwość 0,1%
Wytrzymałość na ścisk 180 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 0,53 gr/cm²