mask

BLUE NIGHT

Kategoria: Labradoryty

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa BLUE NIGHT
Pochodzenie Złoże Nowa Borova,
woj. Żytomierskie
Ukraina
Gatunek Labradoryt
Objętość 2600 kg/m³
Nasiąkliwość 0,14%
Wytrzymałość na ścisk 59-78 MPa
Wytrzymałość na zginanie 17 MPa
Ścieranie 0,11-0,15 gr/cm²