mask

BLACK ICE

Kategoria: Labradoryty

Specyfikacja Techniczna

Nazwa Handlowa BLACK ICE
Pochodzenie

Złoże Newirovka,
woj. Żytomierskie
Ukraina

Gatunek Labradoryt
Objętość 2780-2830 kg/m³
Nasiąkliwość 0,06-0,26%
Wytrzymałość na ścisk 167-216 MPa
Wytrzymałość na zginanie MPa
Ścieranie 0,53 -0,57g/cm