mask

Jak wydobywa się kamień naturalny? Opowiada producent granitu

Istnieje wiele rodzajów materiałów używanych do wznoszenia budynków oraz wykonywania ich wyposażenia i elementów dekoracyjnych. Do surowców, które cieszą się największą renomą i popularnością, zalicza się przede wszystkim kamień naturalny, który jest uważany za niezwykle prestiżowy z uwagi na swą trwałość, atrakcyjny wygląd oraz znakomitą wytrzymałość. Przekonajmy się, czym jest kamień naturalny i jak się go wydobywa.

Czym jest kamień naturalny?

Kamień naturalny to skała składająca się z minerałów, która uformowała się wskutek procesów geologicznych, podczas których była poddawana działaniu dużych ciśnień wywołanych przez napieranie różnych fragmentów skorupy ziemskiej, nierzadko także w bardzo wysokich temperaturach. Wiele skał powstało w wyniku różnych reakcji chemicznych, a także za sprawą erupcji wulkanów. Do najważniejszych typów skał należą magmowe, osadowe oraz metamorficzne. Skały magmowe takie jak bazalt czy granit powstały w wyniku zastygnięcia lawy wypływającej na powierzchnię lub krzepnącej wewnątrz skorupy ziemskiej. Skały osadowe takie jak np. piaskowiec to efekt odkładania się kolejnych warstw dość drobnego materiału skalnego, które scaliły się dzięki obecności odpowiedniego spoiwa, ciśnieniu albo działaniu wody. Skały metamorficzne to z kolei wynik przeobrażenia skał magmowych albo osadowych, a ich dobrym przykładem jest marmur.

W jaki sposób pozyskuje się kamień naturalny?

Kamień naturalny jest wydobywany w kamieniołomach, które są rodzajem kopalni odkrywkowej urządzanej w miejscu, gdzie znajduje się duża ilość konkretnej skały. Pozyskiwanie kamienia wymaga odspojenia go z większych fragmentów oraz przygotowania w postaci bloków i płyt, a także luźnego materiału o różnej granulacji, czyli wielkości poszczególnych fragmentów. Skały, z których pobiera się bloki kamienne, są zwykle rozdzielane metodami mechanicznymi, odrywane przy użyciu materiałów wybuchowych albo specjalnych środków chemicznych. Po uzyskaniu dużych bloków materiał tnie się przy użyciu pił mechanicznych na mniejsze fragmenty, zwykle w postaci płyt, które trafiają do firm zajmujących się sprzedażą hurtową.